Hatályos rendeletek

„Az önkormányzati rendeletek fellelhetőek a Nemzeti Jogszabálytár felületén is a www.njt.hu weboldalon.”


ALAPRENDELET Módosító
rendelet
megjelölése
Megjelölése Címe Hatályba lépés napja
2 0 1 9
1_2019 rendelet 1_2019 rendelet 2019_es illetményalap
2_2019 rendelet 2_2019 rendelet 2018_as költségvetés módosítás
3_2019 rendelet 3_2019 rendelet szociális rendelet módosítás
4_2019 rendelet 4_2019 rendelet 2019_es költségvetés
5_2019 rendelet 5_2019 rendelet térítési díj
6_2019 Közszolgálati Tisztviselők Napja 6_2019 Közszolgálati Tisztviselők Napja  
2 0 1 8
3/2015. (III. 30.) Önkormányzati rendelet az avar és kerti hulladék szabadtéri égetésének szabályairól szóló 3/2015. (III.30) önkrományztai rendelet módosításáról 2018. szeptember 05. 7/2018,IX.05.
2/2018. (II. 23.) Önkormányzati rendelet az Önkrományzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018 önkrományzati rendelet mdosításáról 2018. szeptember 05. 6/2018,IX.05.
6/2018. (XI. 24.) Önkormányzati rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló Önkormányzati rendelet módosításáról 2018. július 02. 12/2017,XI.24.
3/2018. (III. 29.) Önkormányzati rendelet a településkép védelméről 2018. március 29.  
2 0 1 7
8/2017. (VI. 30.) Önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól 2017. június 30.  
6/2017. (V. 19.) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól 2017. május 19.  
4/2017. (IV.28.) Babót Község helyi építési szabályzatáról szóló 13/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 2017. április 28. 13/2016. (XII.20.)
12/2017. (XI. 24.) Közösségi együttélési rendelet 2017. november 24.  
6/2017. (V. 19.) Anyakönyvi rendelet 2017. május 19.  
11/2017. (X. 20.) Népszavazási rendelet 2017. október 20.  
8/2017. (VI.30.) Partnerségi rendelet 2017. június 30.
5/2017. (V.19.) Zárszámadási rendelet 2017. május 19.
2 0 1 6
10/2016 (X. 21.) Önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról 2016. október 21. 8/2008. (IX. 1.)
11/2016 (X.26) Önkormányzati rendelet Babót Község helyi építési szabályzatáról 2016. október 26.  
2 0 1 5
8/2015 (Xl. 30.) Önkormányzati rendelet az egyes helyi adókról 2015. november 30. 9/2004. (V. 28.)
2 0 1 2
1 /2012. (I. 30.)
Az egyes helyi adókról szóló
4/2009. (V. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
2012. január 1.  
2/2012. (I. 30.) A felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló
3/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
2012. február 1.  

3/2012. (II. 23.)

m13

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 2012. január 1. 11/2012. (IX. 3.)
4/2012. (III. 31.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjairól szóló 8/2009. (V. 30.)
rendelet módosításáról
2012. április 1.  

5/2012. (IV. 30.)

m9

5 /2012. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
A 2011. évi költségvetésről szóló 1/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
2012. május 1.  

6/2012. (IV. 30.)

m12

A 2011. évi költségvetés végrehajtásáról 2012. május 5.  
7/2012. (IV. 30.) A víziközműből szolgáltatott ivóvízdíj, szennyvízelvezetés szennyvíztisztítás és kezelés díjának
megállapításáról szóló 15/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
2012. május 1.  
8/2012 (IV. 30.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
14/2002. (XII. 18.) önkormányzati rendelete módosításáról
2012. május 1.  
9/2012. (IV. 30.) Az egyes helyi adókról szóló
9/2004. (V. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
2012. január 1.  
10/2012. (V. 30.) Az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési tényállásai hatályon kívül helyezéséről 2012. május 31.  

11/2012. (IX. 3.)

m5

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
3/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
2012. szeptember 4.  
12/2012. (X. 1.) Az egyes helyi adókról szóló
9/2004. (V. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
2012. október 2.  
13/2012. (X. 19.) A településképet meghatározó épületek, építmények
védelméről szóló 13/2011. (IX. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
2012. október 20.  
2 0 1 1
13/2010. (XII. 20.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 14/2002. (XII. 18.) rendelet módosításáról 2011. január 1.  
15/2010. (XII. 20.) Az egyes helyi adókról szóló 9/2004. (V. 28.) rendelet módosításáról 2011. január 1.  
1/2011. (II. 28.)

m1   m2   m3
m4   m5   m6   m7
m8   m9   m10
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérol

  Költségvetési bevételek
  Költségvetési kiadások
  Kimutatások
2011. január 1. 10/2011.(IX.02.)
5/2012. (IV. 30.)
6/2012. (IV. 30.)
3/2011. (II. 28.) Az önkormányzat, valamint szervei szervezeti és muködési szabályzatáról 2011. április 1.  
4/2011. (III. 28.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjairól szóló 8/2009. (V. 30.) rendelet módosításáról 2011. április 1.  
5/2011. (III. 28.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 17/2004. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 2011. április 2.  
6/2011. (III. 28.) A felnottkorúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2007. (II. 26.) rendelet módosításáról 2011. április 1.  
7/2011. (V. 2.)

m1   m2   m3
m4   m5   m6   m7
m8   m9  
A 2010. évi költségvetésrol szóló 1/2010. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Költségvetési bevételek
  Költségvetési kiadások
  Kimutatások
2011. május 7.  
8/2011. (V. 2.)
m1   m2   m3
m4   m5   m6   m7
m8   m9   m10   m11   m12  
A 2010. évi költségvetés végrehajtásáról
  Költségvetési bevételek
  Költségvetési kiadások
  Kimutatások

2011. május 7.  
9/2011. (V. 2.) Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, és az azokért fizetendo díjak mértékérol 2011. május 1.  
10/2011. (IX. 2.)

m1   m2   m3
m4   m5   m6   m7
m8   m9   m10  
A 2011. évi költségvetésrol szóló 1/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Költségvetési bevételek
  Költségvetési kiadások
  Kimutatások
2011. szeptember 7.  
11/2011. (IX. 2.) A házszámozásról és a házszám megjelölésének módjáról 2011. szeptember 15.  
12/2011. (IX. 2.) A gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2006. (II. 27.) rendelet módosításáról 2011. szeptember 7.  
13/2011. (IX. 19) A településképet meghatározó épületek, építmények védelmérol 2011. szeptember 24. 13/2012. (X. 19.)
14/2011. (XII. 19) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 14/2002. (XII. 18.) rendelet módosításáról 2012. január 1.  
15/2011. (XII. 19) A víziközmubol szolgáltatott ivóvízdíj, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés díjának megállapításáról 2012. január 1. 7/2012. (IV. 30.)
16/2011. (XII. 19) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjairól szóló 8/2009. (V. 30.) rendelet módosításáról 2012. január 1.
2 0 1 0
1/2010. (III. 1.)

m1   m2   m3
m4   m5   m6   m7
m8   m9   m10
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérol

  Költségvetési bevételek
  Költségvetési kiadások
  Költségvetési kiadások és bevételek
2010. március 1. 7/2010.(V. 3.)
9/2010.(V. 31.)
10/2010.(VIII. 30.)
12/2010.(IX. 24.)
7/2011. (V. 2.)
2/2010. (III. 1.) A köztemeto rendjérol szóló 9/2009. (VI. 29.) rendelet módosításáról 2010. március 1.  
3/2010. (III. 1.) A gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2006. (II. 27.) rendelet módosításáról 2010. március 15.  
4/2010. (III. 29.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjairól szóló 8/2009. (V. 30.) rendelet módosításáról 2010. április 1.  
7/2010. (V. 3.)
Melléklet
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérol szóló 1/2010. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 2010. május 8.  
8/2010. (V. 3.)
Melléklet
A helyi hulladékgazdálkodási tervrol szóló 7/2005. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 2010. május 8.  
9/2010. (V. 31.) Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérol szóló 1/2010. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 2010. június 4.  
10/2010. (VIII. 30.)

m1   m2   m3
m4   m5   m6   m7
m8   m9   m10
A 2010. évi költségvetésérol szóló 1/2010. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Költségvetési bevételek
  Költségvetési kiadások
  Kimutatások
2010. szeptember 4.  
11/2010. (VIII. 30.) A közalapítvány megszüntetésének szabályozásáról 2010. szeptember 7.  
12/2010. (IX. 24.) A Önkormányzat 2010. évi költségvetésérol szóló 1/2010. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 2010. szeptember 29.  
2 0 0 9
10/2008. (XII. 30.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 14/2002. (XII. 18.) rendelet módosításáról 2009. január 1.  
1/2009. (II. 2.) A luxusadóról szóló 13/2007.(XI.26.) rendelet hatályon kívül helyezésérol 2009. február 2.  
7/2009. (V. 30.) A felnottkorúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2007. (II. 26.) rendelet módosításáról 2009. június 1.  
8/2009. (V. 30.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjairól 2009. június 1. 10/2009. (VI. 26.)
4/2010. (III. 29.)
4/2011. (III. 28.)
16/2011. (XII. 19.)
9/2009. (VI. 29.) A köztemeto rendjérol 2009. július 15. 2/2010. (III. 1.)
4/2012. (III. 31.)
12/2012. (X. 1.)
10/2009. (VI. 29.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjairól azóló 8/2009. (V. 30.) rendelet módosításáról 2009. július 1.  
12/2009. (IX. 29.) A közmuvesítési hozzájárulásról 2009. október 1.  
13/2009. (XI. 2.) Önkormányzati hatósági ügyben az elektronikus kapcsolattartás kizárásáról 2009. november 15.  
14/2009. (XII. 19.) A víziközmubol szolgáltatott ivóvízdíj, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés díjának megállapításáról 2010. január 1.  
15/2009. (XII. 19.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 14/2002. (XII. 18.) rendelet módosításáról 2010. január 1.  
16/2009. (XII. 19.) A felnottkorúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2007. (II. 26.) rendelet módosításáról 2010. január 1.  
2 0 0 8
15/2007. (XII. 19.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 14/2002. (XII. 18.) rendelet módosításáról 2008. január 1.  
17/2007. (XII. 19.) A felnottkorúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2007. (II. 26.) rendelet módosításáról 2008. január 1.  
5/2008. (IV. 25.) A gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2006. (II. 27.) rendelet módosításáról 2008. május 1.  
6/2008. (IV. 25.) A felnottkorúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2007. (II. 26.) rendelet módosításáról 2008. május 1.  
8/2008. (IX. 1.) A fogorvosi körzetek területi beosztásáról 2008. szeptember 1.  
2 0 0 7
12/2006. (XII. 29.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 14/2002. (XII. 18.) rendelet módosításáról 2007. január 1.  
3/2007. (II. 26.) A felnottkorúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól 2007. március 15. 17/2007. (XII. 19)
6/2008. (IV. 25.)
7/2009. (V. 30.)
16/2009. (XII. 19.)
6/2011. (III. 28.)
2/2012. (I. 30.)
4/2007. (IV. 27.) A helyi építési szabályzatról szóló 10/2000. (VIII.28.) rendelet módosításáról 2007. május 1.  
2 0 0 6
14/2005. (XII. 14.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 14/2002. (XII. 18.) rendelet módosításáról 2006. január 1.  
3/2006. (II. 27.) A gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól 2006. március 15. 5/2008. (IV. 25.)
3/2010. (III. 1.)
12/2011. (IX.02.)
2 0 0 5
20/2004. (XI. 29.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 14/2002. (XII. 18.) rendelet módosításáról 2005. január 1.  
21/2004. (XII. 23.) Az egyes helyi adókról szóló 9/2004. (V. 28.) rendelet módosításáról 2005. január 1.  
5/2005. (VIII. 29) A közterületek használatáról 2005. szeptember 15.  
6/2005. (VIII. 29.) A köztisztaságról 2005. szeptember 15.  
7/2005. (VIII. 29.)
Melléklet
A helyi hulladékgazdálkodási tervrol 2005. szeptember 15. 8/2010.(V. 3.)
12/2005. (X. 5.) A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjérol 2005. október 15.  
2 0 0 4
14/2003. (XII. 19.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 14/2002. (XII. 18.) rendelet módosításáról 2004. január 1.  
9/2004. (V. 28.) Az egyes helyi adókról 2004. június 15. 12/2004. (VI. 28.)
15/2010. (XII. 20.)
9/2012. (IV. 30.)
12/2004. (VI. 28.) Az egyes helyi adókról szóló 9/2004. (V. 28.) rendelet módosításáról 2004. július 1.  
13/2004. (VI. 28.) A talajterhelési díjról 2004. július 1.  
17/2004. (IX. 27.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 2004. október 1. 5/2011. (III. 28.)
2 0 0 3
14/2002. (XII. 18.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 2003. január 1. 14/2003. (XII. 19.)
20/2004. (XI. 29.)
14/2005. (XII. 14.)
12/2006. (XII. 29.)
15/2007. (XII. 19.)
10/2008. (XII. 30.)
15/2009. (XII. 19.)
13/2010. (XII. 20.)
14/2011.(XII.19.)
8/2012 (IV. 30.)
2 0 0 2
8/2002. (VII. 26.) Az önkormányzat közmuvelodési feladatairól, a helyi közmuvelodési tevékenység támogatásáról 2002. augusztus 1.  
2 0 0 1
10/2001. (XI. 26.) A köztisztviseloket megilleto szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról 2001. november 26.  
2 0 0 0
7/2000. (IV. 28.) A szabálysértési rendelkezéseket tartalmazó helyi önkormányzati rendeletek módosításáról 2000. április 28. 5/2005. (VIII. 29.)
10/2000. (VIII. 28.) A helyi építési szabályzatról (rendezési terv) 2000. augusztus 28. 4/2007. (IV. 27.)
1 9 9 4
10/1994. (VIII. 1.) Rendelet fák védetté nyilvánításáról 1994. augusztus 1. 7/2000. (IV. 28.)
13/1994. (XI. 15.) Díszpolgári cím alapításáról és adományozásáról 1994. november 15.