Rendezési terv


Helyi védettség alá helyezési kérelem

Felhívás

Tájékoztató
Elfogadott Babót hosszú távú településfejlesztési koncepciója
Kivonat képviselőtestületi ülésekről
Babót község településszerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának elfogadása
Településrendezési eszközök készítése: A véleményezési szakasz lezárása
11/2016 (X.26) önkormányzati rendelet Babót Község helyi építési szabályzatáról
1 melléklet szabályozási terv külterület
2 melléklet szabályozási terv külterület
Örökségvédelmi hatástanulmány
Környezeti vizsgálat és értékelés
Településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat jóváhagyandó és alátámasztó munkarészel