Rendezési terv


Hatályos rendezési terv az utolsó 2019_es módosítással egyben

Babót településrendezési terv módosítás

Helyi védettség alá helyezési kérelem

Felhívás

Tájékoztató
Elfogadott Babót hosszú távú településfejlesztési koncepciója
Kivonat képviselőtestületi ülésekről
Babót község településszerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának elfogadása
Településrendezési eszközök készítése: A véleményezési szakasz lezárása
11/2016 (X.26) önkormányzati rendelet Babót Község helyi építési szabályzatáról
1 melléklet szabályozási terv külterület
2 melléklet szabályozási terv külterület
Örökségvédelmi hatástanulmány
Környezeti vizsgálat és értékelés
Településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat jóváhagyandó és alátámasztó munkarészel