Hirdetmények

2017.03.22 - 2017. április 26
Közlemény az M85 gyorsforgalmi út Csorna Il. ütem - Pereszteg közötti szakasz környezetvédelmi engedélyének módosításáról
2017.02.13
Nyilvántartás bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységről
2017.01.27
Állatorvos személyi változás
ADÓ 1% - A BABÓT JÖVŐJÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY JAVÁRA
2016.11.02
Babót község településszerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának elfogadása
Településrendezési eszközök készítése: A véleményezési szakasz lezárása
11/2016 (X.26) önkormányzati rendelet Babót Község helyi építési szabályzatáról
2016.10.21
Babót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016. (X. 21.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
2016.10.20
[K01] - Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
[P26] - Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perbenz
2016.10.04
Nyilvántartás müködési engedéllyel rendekező üzletekről
2016.06.17
FELHÍVÁS a belógó ágakról illetve utcafronti területek ápolásáról
2016.05.04
Nyilvántartás Babót Község területén működő telephelyekről
2016.04.27
8/2015 (Xl. 30.) Önkormányzati rendelet az egyes helyi adókról